menu zatvoriť menu

Najnovšie články

VENUJTE 2% DANE NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2021 SPORT CLUB POHODA TRNAVA Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo - relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave. SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely: squashový oddiel badmintonový oddiel oddiel silového trojboja, tlaku ...

čítať viac

Školenia v roku 2022 – ZNOVU SPUSTENÉ !!!

UŽ ZASE ŠKOLÍME !!! Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam budeme ešte dopĺňať o ďalšie školenia s ďalšími lektormi:   MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE HARMONOGRAM ŠKOLENÍ NA JESEŇ 2022 - čoskoro bude zverejnený   DIPLOM INTERVALOVÝ ...

čítať viac

Diplom Funkčný strečing 2022

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (14.05.2022) 1-dňový vzdelávací program "Diplom FUNKČNÝ STREČING" MÜLLER Daniel (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy)    

čítať viac

WS Inšpirácia pohybom, Dych v 3D 2022

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (13.05.2022) - pozor začiatok 13.30 hod. 1-dňový vzdelávací program "Workshop INŠPIRÁCIA POHYBOM, téma: DYCH V 3D" MÜLLER Daniel (IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy)  

čítať viac

WS Total Body Inspiration 2022

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (07.05.2022) 1-dňový vzdelávací program "Workshop TOTAL BODY INSPIRATION" ONDRÁŠEK Roman (Instructor Training System, Brno)  

čítať viac

Diplom Expander 2021

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (02.10.2021) 1-dňový vzdelávací program "Diplom EXPANDER - expander core & body" ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy)

čítať viac

Diplom Intervalový a kruhový tréning 2020 – riešime náhradný termín

Veľmi nás to mrzí ,ale na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia COVID-19, sme museli školenie dočasne odložiť. Okamžite ako to situácia dovolí budeme dohadovať s lektorom náhradný termín. Následne Vám každému dáme do mailu informáciu o náhradnom termíne. Ak Vám náhradný termín nebude vyhovovať, zaplatené štartovné Vám samozrejme v plnej ...

čítať viac

Diplom Inštruktor Jógy I. stupeň 2020

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (20.-23.08.2020) 4-dňový vzdelávací program "Diplom INŠTRUKTOR JÓGY I. kvalifikačného stupňa" KRŠKOVÁ Ida (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy)

čítať viac

WS Jumping, Power & Sport 2020

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (15.08.2020) 1-dňový vzdelávací program "Workshop Jumping, Power & Sport" Mgr. GIMECKÁ Viera (SAJF - Slovenská asociácia jumpingu a fitnes)    

čítať viac

Diplom Tehotné a po pôrode 2020

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (26.07.2020) 1-dňový vzdelávací program "Diplom TEHOTNÉ A PO PÔRODE" ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy)  

čítať viac