menu zatvoriť menu

Najnovšie články

VENUJTE 2% DANE NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2020 SPORT CLUB POHODA TRNAVA Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo - relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave. SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely: squashový oddiel badmintonový oddiel oddiel silového trojboja, tlaku ...

čítať viac

Školenia v roku 2021 – ZNOVU SPUSTENÉ !!!

ŠKOLENIA ZNOVU SPUSTENÉ !!! Nakoľko nám to situácia epidemiologická situácia dovoľuje, začíname obnovovať školenia. Momentálne s lektormi z IQ Pohyb, Pilates & Fitnes Academy Praha dohadujeme termíny jednotlivých školení. Nakoľko sú lektori z ČR, musíme brať stále do úvahy aj podmienky na hraniciach oboch krajín. Pri každom školení uvádzame, či sme ...

čítať viac

Diplom Funkčný strečing 2021

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (12.12.2021) 1-dňový vzdelávací program "Diplom FUNKČNÝ STREČING" MÜLLER Daniel (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy) Propozície školenia: Pozvánka Diplom Funkčný Strečing - stiahni tu          

čítať viac

Diplom Bosu Balance Trainer Strength 2021

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (11.12.2021) 1-dňový vzdelávací program "Diplom BOSU BALANCE TRAINER STRENGTH" MÜLLER Daniel (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy) Propozície školenia: Pozvánka Diplom Bosu Balance Trainer Strength - stiahni tu          

čítať viac

Diplom Tehotné a po pôrode 2021

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (03.10.2021) 1-dňový vzdelávací program "Diplom TEHOTNÉ A PO PÔRODE" ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy) Propozície školenia: Pozvánka Diplom Tehotné a po pôrode - stiahni tu      

čítať viac

Diplom Expander 2021

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (02.10.2021) 1-dňový vzdelávací program "Diplom EXPANDER - expander core & body" ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy) Propozície školenia: Pozvánka Diplom Expander - stiahni tu    

čítať viac

Diplom Intervalový a kruhový tréning 2020 – riešime náhradný termín

Veľmi nás to mrzí ,ale na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia COVID-19, sme museli školenie dočasne odložiť. Okamžite ako to situácia dovolí budeme dohadovať s lektorom náhradný termín. Následne Vám každému dáme do mailu informáciu o náhradnom termíne. Ak Vám náhradný termín nebude vyhovovať, zaplatené štartovné Vám samozrejme v plnej ...

čítať viac

Diplom Inštruktor Aerobiku I. stupeň 2020 – riešime náhradný termín

Veľmi nás to mrzí ,ale na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia COVID-19, sme museli školenie dočasne odložiť. Okamžite ako to situácia dovolí budeme dohadovať s lektorom náhradný termín. Následne Vám každému dáme do mailu informáciu o náhradnom termíne. Ak Vám náhradný termín nebude vyhovovať, zaplatené štartovné Vám samozrejme v plnej ...

čítať viac

Diplom Inštruktor Jógy I. stupeň 2020

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (20.-23.08.2020) 4-dňový vzdelávací program "Diplom INŠTRUKTOR JÓGY I. kvalifikačného stupňa" KRŠKOVÁ Ida (IQ POHYB Pilates & Fitness Academy)

čítať viac

WS Jumping, Power & Sport 2020

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (15.08.2020) 1-dňový vzdelávací program "Workshop Jumping, Power & Sport" Mgr. GIMECKÁ Viera (SAJF - Slovenská asociácia jumpingu a fitnes)    

čítať viac