menu zatvoriť menu

Najnovšie články

VENUJTE 2% DANE za rok 2022 NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2022 SPORT CLUB POHODA TRNAVA Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo - relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave. SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely: squashový oddiel badmintonový oddiel oddiel silového trojboja, tlaku ...

čítať viac

Školenia v roku 2023 / 2024

PLÁN ŠKOLENÍ NA ROK 2023 / 2024 : Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam priebežne dopĺňame o ďalšie školenia s ďalšími lektormi:   28.10.2023 DIPLOM MAGIC CIRCLE odporový kruh, lektor: ŠPALKOVÁ Alena (IQ Pohyb ...

čítať viac

Diplom Veľké a malé lopty 2 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (28.01.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom VEĽKÉ A MALÉ LOPTY 2"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov MÜLLER Daniel (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke ... Pozvánka Diplom Veľké a malé lopty 2

čítať viac

Diplom Svalový strečing 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (27.01.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom SVALOVÝ STREČING , funkčný strečing - svalová elasticita"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť MÜLLER Daniel (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke ... Pozvánka Diplom Svalový strečing

čítať viac

Diplom Kyfóza a plochý chrbát 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (03.12.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom KYFÓZA A PLOCHÝ CHRBÁT"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť možnosť využiť ako balík školení 02. a 03. 12. 2023 PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke ... Pozvánka Diplom Kyfóza a plochý ...

čítať viac

Diplom Lordotické krivky chrbtice 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (02.12.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom LORDOTICKÉ KRIVKY CHRBTICE"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke ... Pozvánka Diplom Lordotické krivky chrbtice

čítať viac

WS Inšpirácia pohybom 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (25.-26.11.2023) 2-dňový vzdelávací program "Workshop INŠPIRÁCIA POHYBOM"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť Mgr. KRŠKOVÁ Ida (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke … Pozvánka Workshop Inšpirácia Pohybom

čítať viac

WS Inšpirácia – panvové dno v životných etapách 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (29.10.2023) 1-dňový vzdelávací program "Workshop INŠPIRÁCIA - PANVOVÉ DNO V ŽIVOTNÝCH ETAPÁCH"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke … Pozvánka Workshop Inšpirácia - Panvové dno v životných etapách

čítať viac

Diplom Magic Circle odporový kruh 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (28.10.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom MAGIC CIRCLE odporový kruh"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Akademie) Podrobné informácie o kurze nájdete v priloženej pozvánke ... Pozvánka Diplom Magic Circle

čítať viac

Diplom Fasciálny strečing 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (19.03.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom FASCIÁLNY STREČING"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie)

čítať viac