menu zatvoriť menu

Najnovšie články

VENUJTE 2% DANE za rok 2023 NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2023 SPORT CLUB POHODA TRNAVA Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo - relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave. SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely: squashový oddiel badmintonový oddiel oddiel silového trojboja, tlaku ...

čítať viac

Školenia v roku 2024

PLÁN ŠKOLENÍ DO LETA 2024 : Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam priebežne dopĺňame o ďalšie školenia s ďalšími lektormi:   25.05.2024 DIPLOM DYCH A DIASTÁZA, lektor: PETR Zbyněk (IQ Pohyb Akademie) propozície zverejnené ... klikni ...

čítať viac

Rekvalifikácia – Inštruktor Aerobiku I. kvalifikačného stupňa 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (08.06.2024)   INFORMÁCIA PRE VŠETKÝCH DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI INŠTRUKTOR AEROBIKU I. alebo II. kvalifikačného stupňa   REKVALIFIKAČNÝ KURZ INŠTRUKTOR AEROBIKU I. kvalifikačného stupňa   podľa novelizovaného zákona o športe môže vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre Inštruktora (Aerobiku, Pilates, Jógy, ...) I. a II. kvalifikačného stupňa vydávať iba Fakulta telesnej ...

čítať viac

WS Inšpirácia – panvové dno v životných etapách 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (02.06.2024) 1-dňový vzdelávací program "Workshop INŠPIRÁCIA - panvové dno v životných etapách"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť ŠPALKOVÁ Alena (IQ POHYB Akademie)

čítať viac

Diplom Základy zdravého posilňovania 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (26.05.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom ZÁKLADY ZDRAVÉHO POSILŇOVANIA"  – školenie vhodné pre všetkých, kto chce cvičiť zdravé posilňovacie cviky - pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie)

čítať viac

Diplom Dych a diastáza 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (25.05.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom DYCH A DIASTÁZA"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie)

čítať viac

Diplom Veľké a malé lopty 2 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (28.01.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom VEĽKÉ A MALÉ LOPTY 2"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov ŽILÁKOVÁ Daniela (IQ POHYB Akademie)  

čítať viac

Diplom Svalový strečing 2024

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (27.01.2024) 1-dňový vzdelávací program "Diplom SVALOVÝ STREČING , funkčný strečing - svalová elasticita"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť ŽILÁKOVÁ Daniela (IQ POHYB Akademie)  

čítať viac

Diplom Kyfóza a plochý chrbát 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (03.12.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom KYFÓZA A PLOCHÝ CHRBÁT"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť možnosť využiť ako balík školení 02. a 03. 12. 2023 PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie)  

čítať viac

Diplom Lordotické krivky chrbtice 2023

Miesto a dátum: Sport centrum Pohoda (02.12.2023) 1-dňový vzdelávací program "Diplom LORDOTICKÉ KRIVKY CHRBTICE"  – školenie vhodné pre skupinových inštruktorov, osobných trénerov, fyzioterapeutov aj verejnosť PETR Zbyněk (IQ POHYB Akademie)  

čítať viac