menu zatvoriť menu

Školenia v roku 2023 / 2024

PLÁN ŠKOLENÍ NA ROK 2023 / 2024 :

Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam priebežne dopĺňame o ďalšie školenia s ďalšími lektormi:

 

28.10.2023
D
IPLOM MAGIC CIRCLE odporový kruh, lektor: ŠPALKOVÁ Alena (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU

 

 

29.10.2023
WORKSHOP INŠPIRÁCIA – panvové dno v životných etapách,
 lektor: ŠPALKOVÁ Alena (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU

 

 

25.-26.11.2023 – dvojdňový kurz
WORKSHOP INŠPIRÁCIA POHYBOM,
 lektor: Mgr. KRŠKOVÁ Ida (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU

 

 

02.12.2023
D
IPLOM LORDOTICKÉ KRIVKY CHRBTICE, lektor: PETR Zbyněk (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU

 

 

03.12.2023
D
IPLOM KYFÓZA A PLOCHÝ CHRBÁT, lektor: PETR Zbyněk (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU

 

 

27.01.2024
D
IPLOM SVALOVÁ STREČING, lektor: MÜLLER Daniel (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU 

 

 

28.01.2024
D
IPLOM VEĽKÉ A MALÉ LOPTY 2, lektor: MÜLLER Daniel (IQ Pohyb Akademie)
propozície zverejnené … klikni TU 

 

30.12. 2024 | Aerobic | Komentáre vypnuté na Školenia v roku 2023 / 2024

.