menu zatvoriť menu

ZJEDNODUŠENÉ PRAVIDLÁ BADMINTONU

ŽREBOVANIE
– strihaním, mincami, vyhodením košíka, ….

 

BODOVANIE
– hrá sa bez strát na 2 víťazné sety do 21
– pri stave 20:20 hráč musí vyhrať o dva body

 

PODANIE
– podávajúci a prijmajúci hráči musia stáť v uhlopriečne protiľahlých po-
poliach podania, nesmú sa chodidlami dotýkať čiar a nesmú sa pohnúť
dovtedy, kým sa podanie nevykoná
– raketa musí zasiahnuť košík pod úrovňou pása
– košík sa pri podaní môže dotknúť pásky ns sieti ( nie ako pri tenise)

 

Dvojhra
– ak má podávajúci párny počet bodov (0, 2, 4, …) podáva zprava, ak má
nepárny počet bodov (1, 3, 5, …) podáva zľava
! ! ! – nepočíta sa súčet bodov medzi Vami a súperom

 

Štvorhra
– dvojica, ktorá vo štvorhre získa právo podania, buď na začiatku hry alebo
v jej priebehu, začína podávať vždy z pravého poľa podania
– z dvojice, ktorá otvára set podaním, má na začiatku setu právo podania
len jeden z hráčov. V priebehu setu platí právo podania pre oboch hráčov
dvojice
– počas hry má teda dvojia dve podania ( dvojica, ktorá podáva ako prvá na
začiatku setu má len jedno podanie, potom už tiež dve ! )
– podanie vracia iba príjamjúci hráč, po vrátení podania môže ktorýkoľvek
hráč odrážať košík
– hráč, ktorý začína podávať, musí podávať z pravého poľa podania a
rovnako tak aj v tomto poli príjmať podanie, ak
ešte nezískal nepárny počet bodov(pri ich získaní, t.j. 1, 3, …., podáva z ľavej strany),
pre partnera je vyčlenené opačné pole podania.
– hráč, ktorý začína príjmom podania, musí prijímať v pravom poli podania a rovnako
aj z tohto poľa podávať, ak ešte nezískal bod (alebo získal párny počet bodov),
pre partnera je vyčlenené opačné pole podania
– ani jeden hráč nesmie podávať ani príjmať mimo svojho poradia, ani nes-
nesmie príjmať dve za sebou nasledujúce podania
– dvojica, ktorá vyhrá set, začína podávať v nasledujúcom sete (platí aj pri dvojhre)

 

Úplné pravidlá Slovenského zväzu bedmintonu SZBe

designed by