menu zatvoriť menu

ZJEDNODUŠENÉ PRAVIDLÁ BADMINTONU

ŽREBOVANIE

 • strihaním, mincami, vyhodením košíka, ….

 

BODOVANIE

 • hrá sa bez strát na 2 víťazné sety do 21
 • pri stave 20:20 hráč musí vyhrať o dva body

 

PODANIE

 • podávajúci a prijmajúci hráči musia stáť v uhlopriečne protiľahlých popoliach podania, nesmú sa chodidlami dotýkať čiar a nesmú sa pohnúť dovtedy, kým sa podanie nevykoná
 • raketa musí zasiahnuť košík pod úrovňou pása
 • košík sa pri podaní môže dotknúť pásky ns sieti ( nie ako pri tenise)

 

Dvojhra

 • ak má podávajúci párny počet bodov (0, 2, 4, …) podáva zprava, ak má nepárny počet bodov (1, 3, 5, …) podáva zľava! ! !
 • nepočíta sa súčet bodov medzi Vami a súperom

 

Štvorhra

 • dvojica, ktorá vo štvorhre získa právo podania, buď na začiatku hry alebo v jej priebehu, začína podávať vždy z pravého poľa podania
 • z dvojice, ktorá otvára set podaním, má na začiatku setu právo podania len jeden z hráčov. V priebehu setu platí právo podania pre oboch hráčov dvojice
 • počas hry má teda dvojia dve podania ( dvojica, ktorá podáva ako prvá na začiatku setu má len jedno podanie, potom už tiež dve ! )
 • podanie vracia iba príjamjúci hráč, po vrátení podania môže ktorýkoľvek hráč odrážať košík
 • hráč, ktorý začína podávať, musí podávať z pravého poľa podania a rovnako tak aj v tomto poli príjmať podanie, ak ešte nezískal nepárny počet bodov(pri ich získaní, t.j. 1, 3, …., podáva z ľavej strany), pre partnera je vyčlenené opačné pole podania.
 • hráč, ktorý začína príjmom podania, musí prijímať v pravom poli podania a rovnako aj z tohto poľa podávať, ak ešte nezískal bod (alebo získal párny počet bodov), pre partnera je vyčlenené opačné pole podania
 • ani jeden hráč nesmie podávať ani príjmať mimo svojho poradia, ani nesnesmie príjmať dve za sebou nasledujúce podania
 • dvojica, ktorá vyhrá set, začína podávať v nasledujúcom sete (platí aj pri dvojhre)

 

Úplné pravidlá Slovenského zväzu bedmintonu SZBe