menu zatvoriť menu

ŠKOLIACE CENTRUM AEROBIKU – SPORT CLUB POHODA

Škola aerobiku

je organizácia pre vzdelávanie inštruktorov v oblasti aerobiku, fitnes, jógy, pilates a výživy, ktorá Vám ponúka široké spektrum vzdelávacích programov, školení a workshopov.

Svoju činnosť sme zahájili v roku 2004 a odvtedy sme vyškolili množstvo trénerov a inštruktorov v oblasti aerobiku a fitnes.

Náš školiaci tím sa skladá hlavne zo zahraničných lektorov, ktorí predstavujú špičku v danej odbornosti a pochádzajú z renomovaných školiacich zariadení a agentúr v Českej republike (IQ POHYB, PILATES & FITNESS ACADEMY Praha, INSTRUCTOR TRAINING SYSTEM Brno, FACE CZECH ACADEMY Praha).

DRUHY ŠKOLENÍ:

Organizujeme množstvo školení pre rôzne formy aerobiku a fitness:

 • Kurzy pre inštruktorov aerobiku, fitnes, bosu, pilates, jógy a flowin
  (Inštruktor Aerobiku I.-II. kvalifikačného stupňa)
  (Inštruktor Fitnes I.-III. kvalifikačného stupňa)
  (Inštruktor Bosu I.-II. kvalifikačného stupňa)
  (Inštruktor Pilates I.-II. kvalifikačného stupňa)
  (Inštruktor Jógy I.-II. kvalifikačného stupňa)
  (Inštruktor Flowin I.-II. kvalifikačného stupňa)
 • Špecializované diplomy
  (Body Styling, Step, Power Step, Fitness Jóga, Fitball, Overball, Funkčný Tréning, TRX, Pilates a mnohé iné)
 • Workshopy s novinkami zo sveta aerobiku, fitnes, pilates a jógy
 • Kurzy so špecializáciou na výživu
 • Medzinárodné kongresy aerobiku

Školenia a workshopy organizujeme v spolupráci s (IQ POHYB, PILATES & FITNESS ACADEMY Praha, INSTRUCTOR TRAINING SYSTEM Brno, FACE CZECH ACADEMY Praha), ktoré sú odborným garantom vzdelávacích programov a zabezpečujú školiteľov na jednotlivé školenia.

PRIESTORY:

Školiace priestory sa nachádzajú vo viacúčelovej športovej hale:
SPORT CENTRUM POHODA, Rybníkova 15/B, 917 01 Trnava

KONTAKT:

Michaela Ivanovičová – koordinátor Školiaceho centra aerobiku SCP
tel.: +421 / 905 / 970 515, mail:  aerobic@pohoda-club.sk

 

PaedDr. Dárius Krištofík – vedúci Školiaceho centra aerobiku SCP
tel.: +421 / 905 / 986 651, mail:  d.kristofik@pohoda-club.sk

 

KEĎ AEROBIK, TAK S PROFESIONÁLMI!