menu zatvoriť menu

V roku 2005 tréningová skupina juniorov pod vedením Patrika Vargu začala trénovať v našom športovom centre.  Postupne sa hráči Lukáš Gašparík, Michal Polák, Robert Schmidt, Igor Ščasný a Jakub Jakabšic začali zúčastňovať juniorských turnajov. V priebehu nasledujúcich rokov už figurovali všetci títo hráči na súpiske Sport clubu Pohoda Trnava a začali zbierať úspechy nielen na národných turnajoch ale aj na medzinárodnej scéne.

V roku 2009 prichádzajú do nášho klubu a opäť do tréningovej skupiny Patrika Vargu ďalší juniorský hráči, z ktorých na výraznejšie úspechy dosiahla trojica hráčov: Kristína Šmičková, Martin Siska a Karin Velická. Ich výkonnosť postupne rástla a prichádzali viaceré významné úspechy.

Na základe kvalitnej práce s mládežou a ich squashových výsledkov bolo v roku 2012 pri Sport clube Pohoda zriadené prvé Centrum Talentovanej mládeže pre squash na Slovensku. Centrum talentovanej mládeže (CTM) malo pozitívny vplyv na prípravu našich juniorov. Stali sa pravidelnými členmi reprezentačných tímov vo svojich vekových kategóriách a zúčastňovali sa Majstrovstiev Európy.
Dobré podmienky a kvalitný tréningový proces umožňujú našim hráčom vycestovať na tie najprestížnejšie a najkvalitnejšie medzinárodné juniorské turnaje v rámci Európskej squashovej federácie.

Mnohí z našich juniorov sa stali Majstrami Slovenskej republiky vo svojich vekových kategóriách.

Najznámejšími juniorskými reprezentantmi squashového oddielu v doterajšom období boli: Gašparík Lukáš, Jakabšic Jakub, Polák Michal, Schmidt Róbert, Siska Martin, Šmičková Kristína, Velická Karin a mnoho ďalších.

 

Kompletné výsledky našich juniorov jednotlivých súťažných sezónach nájdete v časti „Podujatia juniori“ na našej web stránke.