menu zatvoriť menu

ŠKOLIACE CENTRUM AEROBIKU SPORT CLUB POHODA je akreditovaným školiacim centrom na základe Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe Slovenskej republiky, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

INŠTRUKTOR FITNES I.-III. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 08.12.2014 pod číslom: 2014-13711/61623:10-30AA – platnosť do 08.12.2019

INŠTRUKTOR PILATES I.-II. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 31.12.2015 pod číslom: 2015-22563/67024:18-30AA – platnosť do 31.12.2020

INŠTRUKTOR AEROBIKU I.-II. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 31.12.2015 pod číslom: 2015-22563/67025:19-30AA – platnosť do 31.12.2020

INŠTRUKTOR JÓGY I.-II. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 13.01.2016 pod číslom: 2016-6434/891:2-30AA – platnosť do 13.01.2021

INŠTRUKTOR BOSU I.-II. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 17.05.2016 pod číslom: 2016-6434/21831:5-30AA – platnosť do 16.05.2021

INŠTRUKTOR FLOWIN I.-II. kvalifikačného stupňa – Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 17.05.2016 pod číslom: 2016-6434/21834:6-30AA – platnosť do 16.05.2021

Na základe vydanej akreditácie sme oprávnený vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v uvedených špecializáciách, ktoré sú potrebné k zápisu do registra fyzických osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako športový odborník (informačný systém športu). Platnosť osvedčenia je 5 rokov od dátumu vystavenia.

  Výklad nového Zákona o športe, živnosť, zápis do informačného systému športu…klik tu