menu zatvoriť menu

STORNOVANIE ÚČASTI:

 1. pri zmene podmienok organizátorom:
  (miesto, dátum) vraciame platby automaticky prevodom, alebo vkladom na účet účastníka
 2. pri stornovaní zo strany účastníka:
  bude účastníkovi účtované:
  • 3,00 € pokiaľ účasť stornuje skôr ako 28 dní pred začiatkom školenia
  • 50% z ceny pokiaľ účasť stornuje v dobe do 7 dní pred začiatkom školenia
  • 100% z ceny pokiaľ účasť stornuje v dobe menej ako 7 dní pred začiatkom školenia
  • 0% z ceny pokiaľ účasť stornuje, ale bude mať za seba náhradu
 3. pri stornovaní zo strany účastníka a súčasnom prevode platby na inú akciu:
  bude účastníkovi účtované:
  • 3,00 € pokiaľ účasť stornuje skôr ako 21 dní pred začiatkom školenia
  • 10% z ceny pokiaľ účasť stornuje v dobe do 7 dní pred začiatkom školenia
  • 30% z ceny pokiaľ účasť stornuje v dobe menej ako 7 dni pred začiatkom školenia