menu zatvoriť menu

ČLENSTVO:

Členom školiaceho centra aerobiku sa môžete stať po uhradení ročného členského príspevku. Členský príspevok predstavuje 20,00 € na kalendárny rok.

AKO UHRADIŤ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK:

  • prevodom, alebo vkladom na účet číslo: 4008447155/7500 (ČSOB). Pri platbe uveďte Vaše meno a ako variabilný symbol uveďte rok na ktorý uhrádzate členský príspevok: napr. 2018.
  • poštovou poukážkou na účet číslo: 4008447155/7500 (ČSOB), alebo na adresu Školiaceho centra. Pri platbe uveďte Vaše meno a ako variabilný symbol uveďte rok na ktorý uhrádzate členský príspevok: napr. 2018.
  • v hotovosti na mieste pri príležitosti nejakého školenia.

VÝHODY ČLENA KLUBU:

  • na každú akciu (diplom, workshop, kongresový deň, …) platí člen klubu najnižšie vstupné aj v prípade, že úhradu zrealizuje až na mieste v deň konania kurzu.
  • člen klubu má zvýhodnené vstupné na všetky podujatia organizované školiacim centrom aerobiku (Aerobic Day, Kongresový deň, Tour, …)
  • …množstvo ďalších výhod a darčekov spojených s konkrétnymi podujatiami