menu zatvoriť menu

BADMINTONOVÝ ODDIEL – SPORT CLUB POHODA

Badmintonový oddiel je jedným zo štyroch oddielov, ktoré SPORT CLUB POHODA Trnava (SCP) združuje.

Badmintonový oddiel vznikol v roku 2014 a v tom istom roku sa stal SPORT CLUB POHODA členom Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe). Odvtedy sa nepretržite zapája do mládežníckych súťaží a turnajov organizovaných SZBe.

 Naše úspechy

9.10.2004 začal svoju činnosť badmintonový oddiel pri SPORT CLUBE POHODA so zameraním na detské kategórie. Postupne pribúdalo do oddielu viac a viac detí a začali sa aktívne zúčastňovať turnajov organizovaných SZBe. Mnohé z nich dosiahli vynikajúce výsledky a patria medzi najlepšie vo svojich kategóriách s medailovými umiestneniami. Deti sa pripravujú pod vedením kvalifikovaných trénerov Matej Kessler, Lucia Kesslerová a Róbert Fischer (všetci tréneri badmintonu I. kvalifikačného stupňa)

 

Najznámejšími reprezentantmi badmintonového oddielu v doterajšom období sú: Kesslerová Veronika, Ivanovičová Johanka, Ryšavá Laura, Fischer Krištof a ďalšie.

 

Kompletné výsledky turnajov po jednotlivých sezónach nájdete v časti “Badminton – PODUJATIA” na našej web stránke.