menu zatvoriť menu

ZÍSKANIE, PLATNOSŤ A OBNOVA:

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI I. – III. kvalifikačného stupňa je potrebné k zápisu do registra fyzických osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako športový odborník (informačný systém športu).
Má platnosť 5 rokov od dátumu vystavenia.
Na predĺženie platnosti Osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať „Rekvalifikačné školenie“ (jednodňové) a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude predĺžená platnosť Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov.

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI (diplom, workshop) je potvrdenie, že účastník absolvoval daný druh školenia.
Je platný na dobu neurčitú.

 

LICENCIA je potvrdenie o aktívnom vzdelávaní inštruktora.
Pre udržanie vysokej odbornej úrovne inštruktorov je potrebné v priebehu platnosti Licencie absolvovať školenia (workshopy, semináre, a pod.) z ponuky akreditovaného školiaceho centra aerobiku SC Pohoda (resp. iných zmluvných akreditovaných centier) a takto získavať body na obnovenie platnosti licencie (viď. bodové hodnotenie vzdelávacích programov):

 

Platnosť a potrebné body na obnovenie licencie  roky  body
Inštruktor Aerobiku I. kvalifikačného stupňa
(alebo Fitnes, Bosu, Pilates, Jógy, Flowin)
 platnosť 2 roky  na obnovenie 15 bodov
Inštruktor Aerobiku II. kvalifikačného stupňa
(alebo Fitnes, Bosu, Pilates, Jógy, Flowin)
 platnosť 2 roky  na obnovenie 15 bodov
Inštruktor Aerobiku III. kvalifikačného stupňa
(alebo Fitnes, Bosu, Pilates, Jógy, Flowin)
 platnosť 2 roky  na obnovenie 15 bodov
Rozširujúce Diplomy
Body Styling, Step, Power Step, Fitness Jóga, Fitball, Overball, Funkčný Tréning, TRX a iné
 platnosť 2 roky  na obnovenie 10 bodov

 

Bodové hodnotenie vzdelávacích programov  čas  body
WORKSHOP s českým, resp. slovenským prezentérom  1/2 dňa  2 body
WORKSHOP s českým, resp. slovenským prezentérom      1 deň  4 body
WORKSHOP so zahraničným prezentérom  1/2 dňa  4 body
WORKSHOP so zahraničným prezentérom      1 deň  6 bodov
DIPLOM      1 deň  4 body
DIPLOM       2 dni  8 bodov
TOUR, KONGRESOVÝ DEŇ  4 body