menu zatvoriť menu

Sme držiteľmi AKREDITÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rámci JEDNOTNÉHO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU ODBORNÍKOV V ŠPORTE SR pre odborné spôsobilosti:

  • Inštruktor Aerobiku I.-II. kvalifikačného stupňa
  • Inštruktor Fitnes I.-III. kvalifikačného stupňa
  • Inštruktor Bosu I.-II. kvalifikačného stupňa
  • Inštruktor Pilates I.-II. kvalifikačného stupňa
  • Inštruktor Jógy I.-II. kvalifikačného stupňa
  • Inštruktor Flowin I.-II. kvalifikačného stupňa
  • Rozširujúce diplomy: (Body Styling, Step, Power Step, Fitness Jóga, Fitball, Overball, Funkčný Tréning, TRX, Pilates, Total Body Work a mnohé iné)

Na základe vydaných akreditácií sme oprávnený vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v uvedených špecializáciách, ktoré sú potrebné k zápisu do registra fyzických osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako športový odborník (informačný systém športu). Platnosť osvedčenia je 5 rokov od dátumu vystavenia.

NAŠE AKREDITÁCIE: