menu zatvoriť menu

VENUJTE 2% DANE za rok 2023 NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2023

SPORT CLUB POHODA TRNAVA

Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo – relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave.

SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely:

  • squashový oddiel
  • badmintonový oddiel
  • oddiel silového trojboja, tlaku na lavičke a silných mužov
  • oddiel športu pre všetkých

Počas existencie športového klubu sa môžeme pochváliť niekoľkými výraznými domácimi aj zahraničnými úspechmi. V klube je niekoľko amatérskych aj profesionálnych Majstrov sveta, Majstrov SR a držiteľov viacero Svetových a Slovenských rekordov. Naše aktuálne športové výsledky nájdete na tejto stránke. 

Hlavným športovým programom SPORT CLUBU POHODA je vytvárať podmienky pre prácu s talentovanou mládežou  a organizácia podujatí na území mesta Trnava.

Bremeno financovania prípravy pretekárov, talentovanej mládeže ako aj organizácia našich podujatí však leží poväčšine na pleciach samotných organizátorov, pretekárov a sponzorských príspevkov.

Naším cieľom pre ďalšie obdobie je zvýšiť počet aktívnych pretekárov, pričom sa budeme orientovať hlavne na kategórie dorastencov a juniorov, chceme organizovať ďalšie ročníky už zabehnutých podujatí, ale aj pridať niektoré nové. Týmto dáme možnosť hlavne mladým ľuďom, aby našli spôsob sebarealizácie, efektívneho a hlavne prospešného využívania voľného času.

Aby sme mohli naplniť svoje ciele, dovolili sme si aj Vám predložiť žiadosť na poukázanie 2% z dane za rok 2023. Tieto finančné prostriedky by boli použité iba na tréningové a pretekárske účely (cestovné na preteky, oblečenie pretekárov, doplnky výživy pre pretekárov, …).

Ak ste rozhodnutý finančne pomôcť práve SPORT CLUBU POHODA a jeho pretekárom, všetky informácie k poukázaniu 2% z dane za rok 2023 nájdete nižšie.

Našimi výsledkami chceme dokázať, že spojenie Vášho mena, mena Vašej firmy a nášho oddielu nebude pre Vás hanbou, ale naopak naše úspechy budú aj vašimi úspechmi.

Za pochopenie a podporu športu Vám ďakujeme.

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane pre PRÁVNICKÉ OSOBY za rok 2023

Potvrdenie o podaní DP pre právnické osoby za rok 2023

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane pre FYZICKÉ OSOBY za rok 2023

Potvrdenie o podaní DP pre fyzické osoby za rok 2023 typ A

Potvrdenie o podaní DP pre fyzické osoby za rok 2023 typ B

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane pre ZAMESTNANCOV za rok 2023

 

 

31.12. 2024 | Aerobic, Badminton, Silový trojboj, Squash | Komentáre vypnuté na VENUJTE 2% DANE za rok 2023 NÁŠMU KLUBU !

.