menu zatvoriť menu

Najnovšie články

VENUJTE 2% DANE za rok 2022 NÁŠMU KLUBU !

ŽIADOSŤ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE ZA ROK 2022 SPORT CLUB POHODA TRNAVA Sport club Pohoda Trnava bol založený 10. októbra 2004. Jeho domovským stánkom sa stalo športovo - relaxačné centrum POHODA na Rybníkovej ulici č.15/B  v Trnave. SPORT CLUB POHODA TRNAVA zahŕňa štyri športové oddiely: squashový oddiel badmintonový oddiel oddiel silového trojboja, tlaku ...

čítať viac

Školenia v roku 2023

PLÁN ŠKOLENÍ NA ROK 2023: Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam priebežne dopĺňame o ďalšie školenia s ďalšími lektormi:   MOMENTÁLNE PRE VÁS PRIPRAVUJEME ĎALŠIE ŠKOLENIA NA DRUHÝ POLROK 2023 A NÁSLEDNE ...

čítať viac