menu zatvoriť menu

Najnovšie články

Plán školení na 2.polrok 2018

HARMONOGRAM ŠKOLENÍ NA DRUHÝ POLROK 2018.   Nižšie uvádzame harmonogram školení na druhý polrok 2018. Pri každom školení uvádzame, či sme už zverejnili  definitívne propozície. Ak ešte nie sú propozície zverejnené, tak to urobíme v blízkej budúcnosti. Zároveň upozorňujeme, že tento zoznam môže byť ešte doplnený o nejaké nové školenia:   08.09.2018   WORKSHOP PILATES ...

...viac
designed by